GIAMBATTISTA VALLI FW24 AW 24 during Paris Fashion Week

GIAMBATTISTA VALLI FW24 AW 24 during Paris Fashion Week


GIAMBATTISTA VALLI FW 2024/2025 COLLECTION during Paris Fashion Week

Runway Looks

24Fashion TV Giambattista Valli FW24 001 1709913586 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 002 1709913590 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 003 1709913593 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 004 1709913596 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 005 1709913600 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 006 1709913604 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 007 1709913607 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 008 1709913611 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 009 1709913615 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 010 1709913618 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 011 1709913622 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 012 1709913625 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 013 1709913628 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 014 1709913632 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 015 1709913637 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 016 1709913641 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 017 1709913645 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 018 1709913650 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 019 1709913654 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 020 1709913662 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 021 1709913666 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 022 1709913670 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 023 1709913674 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 024 1709913679 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 025 1709913683 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 026 1709913686 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 027 1709913690 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 028 1709913694 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 029 1709913698 jpg24Fashion TV Giambattista Valli FW24 030 1709913702 jpg

Photo: Press Giambattista Valli

More on: @giambattistavalliparis


By Senior Fashion Editor 24FashionTVChristina V Henningstad @christina_henningstad

Fashion & RetailGIAMBATTISTA VALLI FW24 AW 24 during Paris Fashion Week
follow backlinks

Latest news

reality tv gossip